Regulamentul (CE) nr. 2491/98 al Comisiei din 18 noiembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3448/93 al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole$