Verordening (EG) nr. 2491/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen