Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2491/98 tat-18 ta' Novembru 1998 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3448/93 li jistabbilixxi l-arranġamenti tal-kummerċ applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti ta' l-agrikoltura