1998 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2491/98, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms