Nařízení Komise (ES) č. 2491/98 ze dne 18. listopadu 1998, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3448/93 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů