Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра