Streszczenie opinii wstępnej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie Umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o ochronie danych osobowych dotyczących zapobiegania przestępstwom kryminalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania i ścigania ich