Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun alustavasta lausunnosta, joka koskee Amerikan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välistä sopimusta henkilötietojen suojasta rikosten ehkäisemisen, tutkinnan, paljastamisen ja syytteeseenpanon yhteydessä