Дело C-100/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 14 април 2016 г. — Netherlands Maritime Technology Association/Европейска комисия, Кралство Испания (Обжалване — Държавни помощи — Режим за предсрочна амортизация на стойността на някои активи, придобити чрез финансов лизинг — Решение, с което се установява, че не е налице държавна помощ — Неоткриване на официална процедура по разследване — Недостатъчно и непълно разглеждане — Задължение за мотивиране — Селективност)