Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1777 на Комисията от 6 октомври 2016 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои дебели листове от нелегирани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република$