Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 19 ноември 1996 г.