TITJUR Ferriere di Roè Volciano/Комисия Определение на председателя на Съда от 15 март 1983 г. # Ferriere di Roè Volciano SpA срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 234/82 R.