Решение на Общия съд (девети състав) от 4 февруари 2016 г.$