Domstolens Dom (Første Afdeling) af 18. december 1986.