/* */

TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 18 декември 1986 г. # SpA Villa Banfi срещу Regione Toscana и други. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale amministrativo regionale della Toscana - Италия. # Дело 312/85. Villa Banfi