Warner Brothers и Metronome Video TITJUR Заключение на генералния адвокат Mancini представено на26 януари 1988 г. # Warner Brothers Inc. и Metronome Video ApS срещу Erik Viuff Christiansen. # Искане за преюдициално заключение: Østre Landsret - Дания. # Дело 158/86.