C-798/18. és C-799/18. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (ötödik tanács) 2021. április 15-i ítélete (a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) – Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) és társai (C-798/18), Athesia Energy Srl és társai (C-799/18) kontra Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (Előzetes döntéshozatal – Környezet – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. és 17. cikke – A jogbiztonság és a bizalomvédelem elve – Energia Charta Egyezmény – 10. cikk – Alkalmazhatóság – 2009/28/EK irányelv – A 3. cikk (3) bekezdésének a) pontja – A megújuló energiaforrásból előállított energia használatának támogatása – Fotovoltaikus napenergiát hasznosító létesítmények általi villamosenergia termelés – A támogatási rendszer módosítása)