Kirjalik küsimus E-4812/10 Satu Hassi (Verts/ALE) komisjonile. Rabahane (Anser fabalis fabalis) arvukuse vähenemine