Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7889 – Engie/REC/TEN) (Text av betydelse för EES)