Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7889 — Engie/REC/TEN) (Voor de EER relevante tekst)