Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7889 – Engie/REC/TEN) (Tekst značajan za EGP)