Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7889 — Engie/REC/TEN) (EØS-relevant tekst)