TITJUR Ragusa/Комисия Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на3 март 1983 г. # Salvatore Ragusa срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 282/81.