Решение на Съвета от 23 януари 2006 година за изменение на Решение 90/424/ЕИО относно разходите във ветеринарната област PROPCELEX