Alaimo/Комисия Решение на Съда (първи състав) от 13 май 1982 г. # Agata Alaimo срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица. # Дело 16/81. TITJUR