Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/1145 av den 6 juli 2016 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)