Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1145 zo 6. júla 2016 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Belgicka – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)