Besluit (EU) 2016/1145 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België — EGF/2015/012 BE/Henegouwen machines)