Odluka (EU) 2016/1145 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Belgije – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)