Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/1145 af 6. juli 2016 om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)