Решение (ЕС) 2016/1145 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)