Решение № 2/2016 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 7 март 2016 година за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Центъра за развитие на предприятията (ЦРП) [2016/384]