Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 30 юни 2016 г.#Hecht-Pharma GmbH срещу Hohenzollern Apotheke, propriétaire Winfried Ertelt.#Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof.#Преюдициално запитване — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Директива 2001/83/ЕО — Приложно поле — Член 2, параграф 1 — Лекарствени продукти, които са промишлено приготвени или са произведени по метод, включващ промишлен процес — Член 3, точка 2 — Галенов препарат.#Дело C-276/15. Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 30 юни 2016 г.