Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1767 на Комисията от 27 септември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Paška janjetina (ЗНП)] C/2016/6251