Решение № 110/2005 На Съвместния комитет на ЕИП от 30 септември 2005 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX