PROPCELEX Регламент № 26 относно прилагане на някои правила за конкуренция при производство и търговия със селскостопански продукти