Věc T-367/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Sixsigma Networks Mexico v. EUIPO – Marijn van Oosten Holding (UKIO) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie UKIO – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující dvě příčné čáry, jednu svislou čáru a kruh – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)