TITJUR Robards Заключение на генералния адвокат Mancini представено на16 декември 1982 г. # Stephanie Robards срещу Insurance Officer. # Искане за преюдициално заключение: Social Security Commissioner - Обединеното кралство. # Обществено осигуряване. # Дело 149/82.