Cauza T-777/14: Hotărârea Tribunalului din 28 aprilie 2016 – Fon Wireless/EUIPO – Henniger (Neofon) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene Neofon – Marca națională verbală anterioară FON – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”]