Asia T-777/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2016 – Fon Wireless v. EUIPO – Henniger (Neofon) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Neofon rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki FON — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)