Kohtuasi T-777/14: Üldkohtu 28. aprilli 2016. aasta otsus – Fon Wireless versus EUIPO – Henniger (Neofon) (ELi kaubamärk — Vastulausemenetlus — ELi sõnamärgi Neofon taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk FON — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)