Решение (ЕС) 2016/1506 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2014 година