Държавна помощ — Ирландия — Държавна помощ SA.29064 (2015/C) (ex 2011/NN) — Въздушен транспорт — освобождаване от облагане с данък върху въздушния транспорт на пътници — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП