Решение на Първоинстанционния съд (втори разширен състав) от 15 декември 1999 г.