Дело T-533/13: Определение на Общия съд от 10 юни 2016 г. — Литва/Комисия