Решение на Съвета от 13 април 1989 година относно приемане на Резолюция № 46 относно съответствието на контейнерите със стандартите за транспорт на стоки с митнически печати PROPCELEX