Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/427 tal-10 ta’ Marzu 2021 li japprova s-sustanza attiva 24-epibrassinolid, bħala sustanza b’riskju baxx f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)