Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/427 (2021. gada 10. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū darbīgo vielu 24-epibrasinolīdu apstiprina par vielu ar zemu kaitīguma pakāpi un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ)