Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/427 ón gCoimisiún an 10 Márta 2021 lena bhformheastar an tsubstaint ghníomhach 24-eipeabraisinióilíd mar shubstaint a mbaineann riosca íseal léi i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh, agus lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 540/2011 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)