Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2016/446 z dne 23. marca 2016 o spremembi in podaljšanju Sklepa Sveta 2013/34/SZVP o vojaški misiji Evropske unije, ki prispeva k usposabljanju malijskih oboroženih sil (EUTM Mali) (UL L 78, 24.3.2016)